1. 01 - Intro AKLAS 0:48 Loading
  2. 02 - Valyria AKLAS 1:57 Loading
  3. 03 - Namilidakok AKLAS 2:49 Loading
  4. 04 - Takwarents AKLAS 2:47 Loading
  5. 05 - Midtro AKLAS 1:15 Loading
  6. 06 - Dugo t Asul Na Utak AKLAS 2:36 Loading
  7. 07 - Ugat Diwa AKLAS 2:20 Loading
  8. 08 - Toarubs AKLAS 2:28 Loading
  9. 09 - Diliman AKLAS 2:29 Loading
  10. 10 - Outro Mga Oras Ako y Nasa Mindanao AKLAS 1:18 Loading
AKLAS
2
Nakataryang LigayaLoading
1 vote, average: 1.00 out of 1
1
Loading...
347
13
320
2020
Posted 2 years ago
Aklas – Nakataryang Ligaya
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TrashKonsumer

Maraming salamat! Mapapakinggan ko din, triny ko bumili din kay sir Philips ng mga luma niyang album kaso alaws eh haha sana may mag share kahit bayad ako kay sir Aklas bawat iplay ko mga tracks haha