1. 01 - Alex Detdet Rafa Joel - Processional Sa Hapag Ng Panginoon Alex,Detdet,Rafa,Joel 2:27 Loading
 2. 02 - Peter Pojol SJ - Kyrie Panginoon Maawa Ka Peter Pojol SJ 2:04 Loading
 3. 03 - Anna Hortaleza-Galvez - Gloria Papuri Sa Diyos Anna Hortaleza-Galvez 4:24 Loading
 4. 04 - Bukas Palad Music Ministry - Hallelujah Aleluya Bukas Palad Music Ministry 0:33 Loading
 5. 05 - Bukas Palad Music Ministry - Presentation of the Gifts Tinapay Ng Buhay Bukas Palad Music Ministry 3:14 Loading
 6. 06 - Bukas Palad Music Ministry - Sanctus Santo Bukas Palad Music Ministry 1:26 Loading
 7. 07 - Bukas Palad Music Ministry - Acclamation Sa Krus Bukas Palad Music Ministry 0:40 Loading
 8. 08 - Peter Pojol SJ - Doxology Great Amen Sa Pamamagitan Ni Kristo Amen Peter Pojol SJ 1:16 Loading
 9. 09 - Bukas Palad Music Ministry - The Lord s Prayer Ama Namin Bukas Palad Music Ministry 2:18 Loading
 10. 10 - Bukas Palad Music Ministry - Agnus Dei Kordero Ng Diyos Bukas Palad Music Ministry 1:55 Loading
 11. 11 - Pia Santos - Communion Huwag Kang Mangamba Pia Santos 4:19 Loading
 12. 12 - Alex Detdet Rafa Joel - Recessional Salamat Sa Diyos Tanda Ng Kaharian Ng Diyos Alex,Detdet,Rafa,Joel 2:58 Loading
 13. 13 - Bukas Palad Music Ministry - The Face of God Bukas Palad Music Ministry 3:07 Loading
 14. 14 - Laine Laudico-Santana - All Shall Be Well Laine Laudico-Santana 4:46 Loading
 15. 15 - Bukas Palad Music Ministry - Iyung-Iyo Bukas Palad Music Ministry 2:38 Loading
 16. 16 - Bukas Palad Music Ministry - At Home in Our Hearts Bukas Palad Music Ministry 3:05 Loading
 17. 17 - Bubbles Bandojo rc RB Hizon SJ Bukas Palad Music Ministry - Life Forevermore Bubbles Bandojo rc,RB Hizon SJ,Bukas Palad Music Ministry 3:49 Loading
 18. 18 - Bukas Palad Music Ministry - Holy Three-In-One Bukas Palad Music Ministry 4:12 Loading
BUKAS PALAD MUSIC – ALL SHALL BE WELL
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments