Darrel John Roberto [#5231]

✉️PM
Newbie
Views: 791 Times this profile has been viewed
Points: 16 Album: 1
: 1

11 TRACKS

2012

Mga Awit ng Pag Ibig at Digmaan
TALAHIB People's Music
1 comments
2170 views

Darrel John Roberto

No comments made