27 TRACKS

1998

HQ

SANDAAN 100 KALAYAAN
COMPILATION
320 Kbps
213 views

nightranger

12 TRACKS

1985

Kalamansi Sa Sugat
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2787 views

lightmyfire021

9 TRACKS

1988

Katotohanan Lamang
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2318 views

lightmyfire021

13 TRACKS

2015

Tatlong Kahig Isang Tuka
Banyuhay Ni Heber Bartolome
3353 views

jobski