12 TRACKS

1985

Kalamansi Sa Sugat
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2563 views

lightmyfire021

9 TRACKS

1988

Katotohanan Lamang
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2133 views

lightmyfire021

13 TRACKS

2015

Tatlong Kahig Isang Tuka
Banyuhay Ni Heber Bartolome
3173 views

jobski