12 TRACKS

1985

Kalamansi Sa Sugat
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2650 views

lightmyfire021

9 TRACKS

1988

Katotohanan Lamang
Banyuhay Ni Heber Bartolome
2178 views

lightmyfire021

13 TRACKS

2015

Tatlong Kahig Isang Tuka
Banyuhay Ni Heber Bartolome
3224 views

jobski