13 TRACKS

2002

HQ

Fragile
Bent
320 Kbps
53 views

Shazam!

18 TRACKS

2011

HQ

Lakas Tama
18 Alternative Love Songs
Various Artists
320 Kbps
235 views

Shazam!